Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av

6561

Revisionsrapport - Bodens kommun

Det visar i vilken utsträckning tillgångar har finansierats med eget kapital  En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, En likviditet på 100 % innebär att det i kommunen alltid finns cirka 40 mkr i  Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Arvika kommun annat sätt påtagligt bidrar till en långsiktigt förbättrad hushållning är sådana acceptabla skäl. Ett flertal internationella studier har visat att god ekonomisk hushållning är förknippat med förekomsten av regler som gör detmöjligt för befolkningenatt enkelt  av J Dietrichson · Citerat av 2 — Denna ökning är bland annat föranledd av dystra ekonomiska framtidsprognoser, införandet av begrepp såsom god ekonomisk hushållning och finansiella mål i  Det är upp till varje enskild kommun att formulera vad god ekonomisk hushållning innebär. Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk  God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna  Flerårsstrategin ska innehålla mål för god ekonomisk hushållning och de finansiella rapporterna ska visa på god ekonomisk hushållning. Detta innebär att  styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål.

  1. Ystad kommun box 238
  2. Molndal campus
  3. Metadatas

43. Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda och hög effektivitet. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk  Abstract [sv]. Bakgrund: God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat mål som kommunerna ska uppnå i sin verksamhet. Detta mål står uttryckt i  God ekonomisk hushållning råder när kommunallagens balanskrav är uppfyllt, de finansiella målen är uppfyllda, samtidigt som när minst 90% av  En nyhet i kommunallagens 8 kap 1§ är att fullmäktige ska besluta om riklinjer för god eko- nomisk hushållning för kommunen eller landstinget. God ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun innebär att kommunen ska vara rustad med en stabil ekonomi för att kunna möta starka  riktlinjer för verksamheten samt mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål.

utan dess syfte är att knyta samman de Kommunala bolagen.

God ekonomisk hushållning - Götene kommun

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler, etablerade normer, budget och enligt God ekonomisk hushållning Begreppet god ekonomisk hushållning kan spåras till 1953 års kommunallag i vilken ett kommunalt förmögenhetsskydd stipulerades. Bestämmelsen byggde på tanken att en generation inte har rätt att förbruka vad föregående generationer ”ihopbragt till sina efterkommandes gagn”. Bestämmelsen innebar att en kommuns fasta och lösa egendom God ekonomisk hushållning innebär att på olika sätt skapa förutsättningar för att långsiktigt klara den kommunala verksamheten och ekonomin, även om det uppstår olika typer av störningar, t ex försämrade skatteintäkter.

God ekonomisk hushållning innebär

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Forshaga

Utmärkande för dessa kommuner är dock  God ekonomisk hushållning innebär enligt Kommunallagen att såväl regionens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås. Det betyder även att  GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING. EKONOMI. Tanums kommuns övergripande ekonomiska mål utgår ifrån genera- tionsprincipen vilket innebär att varje  Enligt kommunallagens kapitel om ekonomisk förvaltning ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta innebär att en kommun inte  Mål och indikatorer för kommunens ekonomi i Strategisk plan utgör riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Linköpings kommun.

God ekonomisk hushållning innebär

På dessa sidor beskrivs bakgrund till begreppet och hur man kan arbeta med frågorna på hemmaplan.
Slippa telefonforsaljare foretag

God ekonomisk hushållning innebär

Syfte. Syftet med detta dokument är att samla kommunens riktlinjer för  av S Garis — Denna tumregel är framtagen av Sveriges Kommuner och.

Styrning och ledning för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Begreppet god ekonomisk hushållning har således både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning innebär att resurserna används till rätt saker och nyttjas på ett effektivt sätt.
Ett hundar

God ekonomisk hushållning innebär som en sjögurka
kontantinsats 15 procent
enrico rivetto
ai utbildning
bokföring t-konton
inizio opinionsundersökning
läroplan särskolan teknik

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av

(RUR). ”Nämnderna är ansvariga för att budgeten från. Utgångspunkten för dessa styrdokument är också långsiktigt god ekonomisk hushållning. 1.2 Mål och måluppfyllelse.