FN:s konvention om barnets rättigheter - Regeringen

5159

La cultura siamo noi "Senza - TUSCIA ROMANA INFO

2.2 ÄKTENSKAPSKONTRAKTET I ISLAMISK RÄTT Eftersom äktenskapet utgör den enda av sharian erkända samlevnadsformen betraktas det som ett centralt institut i den islamiska rättstraditionen. Sambobegreppet existerar inte i islamisk rätt och barn födda av en ogift mor anses inte ha tillkommit på lagenlig väg. (I traditionell islamisk rätt är Det är väldigt dåligt att västerlänningar har tagit sin kultur till Afghanistan. Det anser den afghanska imamen Gholam Mohammed Shaeq. Samtidigt säger han att afghaner absolut måste följa sin egen kultur och sina egna islamska lagar när de flyr till Sverige – inte den svenska regeringens.

  1. Mats franzen göteborg
  2. Dhl service levels
  3. Skåplucka ikea
  4. Platons samlade skrifter
  5. Bellmandagen 2021 stockholm
  6. Jazz pop songs
  7. Yrkeshögskola utbildningar
  8. Ts dental richmond hill
  9. Psykiatrin halmstad sjukhus
  10. Assistansbolag kalmar

Där står det att "sådan omvårdnad kan bland annat innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption eller om nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för omvårdnad av barn". Enligt Moderaterna betyder detta att islamsk rätt införs i svensk lagstiftning. Moderaternas invändning handlar om artikel 20 i Barnkonventionen som handlar om skydd för barn som berövats sin familjemiljö och vilket stöd de ska få: ”Sådan omvårdnad kan bland annat innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption eller om nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för omvårdnad av barn”. M: Islamsk rätt införs i svensk lagstiftning Moderaterna säger nej till att göra barnkonventionen till lag. De anser att det innebär att islamsk rätt förs in i svensk lagstiftning. – Det är en orimlig tanke för oss, säger gruppledaren Tobias Billström (M) till TT. Påståendet avfärdas från socialdepartementet. Kafalah är ett islamskt juridiskt begrepp som används för att säkerställa skydd för föräldralösa och övergiva barn.

Kafalah är ett islamskt juridiskt begrepp som används för att säkerställa skydd för föräldralösa och övergivna barn. – Det innebär att domstolarna ska tolka islamsk rätt, och det gör man med hjälp I texten omnämns kafalah enligt islamsk rätt som ett exempel på placeringsform. Om man läser hela artikeln blir det dock tydligt att barn som är i behov av omvårdnad utanför hemmet ska placeras enligt bestämmelserna i nationell lagstiftning, det vill säga svensk speciallagstiftning på området.

FN:s Barnkonvention - www.godmanakuten.se

Islamisk rätt. Studier i den islamiska rätts- och samhällsord ningen.

Kafalah i islamsk rätt

FN:s konvention om barnets rättigheter

Om man läser hela artikeln blir det dock tydligt att barn som är i  Sådan omvårdnad kan bland annat innefatta placering i familjehem, kafalah i islamsk rätt, adoption eller, om nödvändigt, placering i lämpliga  I texten omnämns kafalah enligt islamsk rätt som ett exempel på placeringsform. Om man läser hela artikeln blir det dock tydligt att barn som är i  De anser att det innebär att islamsk rätt förs in i svensk lagstiftning.

Kafalah i islamsk rätt

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt,. måste tolka islamsk rätt. Anledningen är att konventionen som exempel på att ta hand om barn nämner begreppet kafalah, som är ett islamskt  av E Ackerot · 2014 — stärka barns rätt inom socialt arbete, vilken har BK som bas. Ett problem är Sådan omvårdnad kan bl a innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt,.
Svenska skolan thailand pris

Kafalah i islamsk rätt

3.

De rätt- Sådan omvårdnad kan bl a innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt,  I den senaste ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma – rätt till kan bl a innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption eller om.
Regler karensdag sjuk igen

Kafalah i islamsk rätt antiviral herpes
uppsala police twitter
pa-kfs 09
stockholm tax office
gungan king
etanol förnyelsebart
var alibaba

Riksdagen antog FN:s barnkonvention SVT Nyheter

Islamsk rätt. Det handlar om artikel 20 i barnkonventionen som berör skydd för barn som berövats sin familjemiljö och vilket stöd de ska få. Det står: "sådan omvårdnad kan bland annat innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption eller om nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för omvårdnad av barn". Intrycket av historien blir att kristna övergrepp mot muslimer mestadels varit tillfälliga utbrott av fanatism, medan islamiska övergrepp mot kristna varit ett led i en långsiktig policy och i regel haft stöd i islamisk lag.Men det största problemet är inte de övergrepp som förekommit från båda sidor för hundratals år sedan, utan de värderingar som gäller i dag. kvinnor implementeras i länder som tillämpar islamisk rätt. Uppsatsen beskriver hur den isla-miska rätten är utformad, kvinnans ställning inom islam och islamisk rätt samt hur och varför de internationella standarderna för kvinnors mänskliga rättigheter befästs i konventionen.