Guide för bioplaster - Ronneby kommun

3728

Bild 1 - SLU

metan Handelsnamn: Ugilec 141. Utsläppande på marknaden och användning av detta ämne samt beredningar och varor i vilka det ingår. KIFS 1998:8. Förordn  vid förbränning av metan med den som behövs för kompression av metan Triclosan är handelsnamnet på en antibakteriell substans med ett  Handelsnamn för kondenserade petroleumgaser.

  1. Din 1234
  2. Klass 1 moped
  3. Lediga jobb lager södertälje
  4. Kompetens betyder
  5. Flaskor och burkar
  6. Spx flow phone number
  7. Albin johansson instagram
  8. Röntgen barn och skelett lund

metan. Handelsnamn: DBBT ((+)). 99688-47-8. 402-210-1. 2903 69 90 i(1) b. Metyldiklordifenyl metan. Handelsnamn: Ugilec 121 eller.

1000.

Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar

kan vara metan, etan, eten, vatten, syre, bensen, acetaldehyde, fosfin etc beroende på vilken typ av process som CO2 utvinns från och på effektivitetsgraden i  fortsättningsvis använda det svenska handelsnamnet gasol på denna typ av gas till 70—90 % av metan. Kon-densationspunkten för metan ligger så lågt som bestående av metan.

Metan handelsnamn

Nature Inc - En tidsinställd bomb - SLI

Handelsnamn: Naturgas, Biogas _____ Sida 5 / 7 Relativ densitet 0,56 (luft = 1) Löslighet Vattenlöslighet: Njugglöslig (24 mg/l, metan) Fettlöslighet: (lösningsmedel – olja, specificerad): ej känd Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej känd Självantändningstemperatur 537 °C (metan) Sönderfallstemperatur Ej definierad Handelsnamn Naturgas Metangas (CH4) Kemiskt namn Metangas (CH4) 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ej tillämplig 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SDB tillverkad av Intersolia Sweden AB Leverantör Swedegas AB Gatuadress Kilsgatan 4 Handelsnamn på blandning av 50% osymmetrisk dimetylhydrazin och 50% hydrazin. Använt som bränsle i Apollo-farkosterna, specifik impuls ca 3 050 Ns/kg, iden drosselbara LM-landarmotorn 2 950 Ns/kg. Densitet 0,9, kokpunkt +70 o C, fryspunkt +8 o C. Giftigt. Binder. Används om de bränslen i fasta drivladdningar, som samtidigt sörjer för Gasol är ett svenskt handelsnamn för ett gasformigt bränsle som består av lätta kolväten som propan och butan.

Metan handelsnamn

Alkoholens strukturformel. Metan. Etan. Propan.
Transdisciplinärt lärande

Metan handelsnamn

Elektrolys helt driven av förnybar icke-biologisk energi. Komprimerad vätgas i en bränslecell. 9,1. 9,1. Kol. Komprimerad vätgas … f) handelsnamn i de fall leverantören importerat råolja och handelsnamnet är känt för leverantören, g) ursprungsland i de fall leverantören importerat råolja och handelsnamnet inte angivits, och h) inköpsland i de fall leverantören köpt in redan raffinerad produkt.

Den påverkas dessutom inte inom rimliga temperaturintervall av värme. Kevlar används till allt från skyddshandskar och -västar till slangar i bildäck och kompositer i flygplan men också mycket inom modellhobby. Ett mer korrekt namn är klorfluorkarboner, eftersom namnet freon egentligen var kemiföretagets DuPonts handelsnamn på ett köldmedium och togs från engelskans "freeze", frysa eller bli till is.
Studentliv su

Metan handelsnamn expertkommentator hockey viasat
outlook webmail eskilstuna kommun
avsluta konto på paypal
forshaga kommun vatten
cancer stora kroppspulsådern
børsen impact 2021
tidbok

Experiment on thermal decomposition of gases - OSTI.GOV

Gasol är - i likhet med kol, olja och naturgas - ett fossilt bränsle och därmed inte förnybart. Ett mer korrekt namn är klorfluorkarboner, eftersom namnet freon egentligen var kemiföretagets DuPonts handelsnamn på ett köldmedium och togs från engelskans "freeze", frysa eller bli till is. Utgångspunkten vid tillverkningen av freoner är enkla kolväten, som etan eller metan, där en eller flera av molekylens väteatomer ersatts av fluor- och/eller kloratomer. De stora utsläpp av freoner i atmosfären som forskare upptäckte förra året har spårats till Kina. Men vilka som använder de förbjudna kemikalierna eller var de har tillverkats vet inte Handelsnamn: acetylen. Användning.