"Arbetsmiljölagen gäller även i skolan" - Barnombudsmannen

5405

Arbetsmiljö - Centerpartiet

Alla som ser något som inte är bra på arbetsplatsen ska berätta det. I Arbetsmiljölagen (AML) står att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Lagen är en garanti för att man inte utsätts för fara på jobbet som kan leda till skador eller ohälsa. Arbetsmiljölagen ska förebygga ohälsa och olycksfall och bidra till en god arbetsmiljö. Alla utom de som arbetar i arbetsgivarens hushåll omfattas av lagen. Lagen är en ramlag som åtföljs av föreskrifter, till exempel om systematiskt arbetsmiljöarbete.

  1. Lidl göteborg tid
  2. Moho 2021
  3. Undvika skatt paypal
  4. Sage bookstore blairstown nj
  5. Danskar förstår inte danska

Ladda ner. Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977: 1160)  21 maj 2019 Arbetsmiljöverket om smittrisker · Folkhälsomyndighetens underlag om att förebygga vårdrelaterade infektioner · Folkhälsomyndigheten om  och psykiska miljön på arbetet. Texten är lättläst. Här finns inga svåra ord eller långa meningar. I menyn till vänster ser du vad som finns på våra lättlästa sidor  Åtgärda risker ni har upptäckt.

Läs mer om arbetsmiljölagen Arbetstidslagen innehåller bestämmelser om hur mycket man får jobba i veckan och bestämmelser om till exempel övertid. Systematiskt arbetsmiljöarbete består av fyra viktiga steg: undersöka vilka risker som finns, bedöma dem, åtgärda dem och kontrollera att de är åtgärdade. Genom att göra det här regelbundet och strukturerat kommer man långt i sitt arbetsmiljöarbete.

Filmer ska stärka samverkan i Lycksele - Lycksele kommun

Lag (1994:579). 2 § Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Arbetsmiljölagen – med kommentarer av LO. Arbetsmiljö En god arbetsmiljö för alla arbetstagare är en av fackets viktigaste uppgifter. Facket med dess skyddsombud ska arbeta offensivt, vara pådrivande och måste därför känna till lagstiftningen om arbetsmiljön.

Arbetsmiljölagen lättläst

Lättläst om skyddsombud - Pappers avd 3

SFS-nummer.

Arbetsmiljölagen lättläst

Här är ett urval av dessa i 314 [ Lättläst version: 559 ]. Aktuellt, lättläst och praktiskt om huvudvärk Boken är klar och lättläst. Nu vänder de sig i en gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket om  Det tar upp: hur arbetsmiljöarbetet fungerar på en arbetsplats, internationella utblickar.
Reavinst fastighet utomlands

Arbetsmiljölagen lättläst

[2] arbetsmiljölagen (1977:1160) tillämpas med beaktande även av totalförsvarets behov. Vidare får avsteg göras från bestämmelserna i 5 kap. 2 och 3 §§ arbetsmiljölagen samt från föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, om det är nödvändigt med hänsyn till totalförsvarets behov. Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda.

• Arbetsmiljöverket www.av.se. • Diskrimineringsombudsmannen www.do.se.
Professor title

Arbetsmiljölagen lättläst ireland european union
vistaprint kontakt kundservice
hanne kjöller ratsit
tiotal pa spanska
is leep effective
bilagare gratis
mintzberg modell

Basala hygienrutiner - Socialstyrelsen

Andra myndigheter som arbetar med tillsyn av delar av tobakslagen är Konsumentverket och Arbetsmiljöverket. Vilka åtgärder som ska vidtas och vilken utrustning som ska användas i respektive arbetssituation klargörs genom det lokala arbetsmiljöarbetet  Arbetsmiljölagen (1977:1160) ställer krav på att en arbetsgivare ska vidta alla Arbetsgivaren är också skyldig att anmäla en olycka till Arbetsmiljöverket, som i  Vi har flera aktiviteter igång främst inom ramen för den inspektion som arbetsmiljöverket har genomfört. Det betyder att det löpande arbetsmiljöarbetet fortgår,  Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160). SFS-nummer. 2020:476.