BILAGA till förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som

648

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

2913/92 --- I 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents COUNCIL REGULATION (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ No L 302, 19. 10. 1992, p. 1) Amended by: Official Journal No page date Details of the publication. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen /* KOM/98/0226 slutlig - COD 98/013 РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2913/92 НА СЪВЕТА от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

  1. Metan handelsnamn
  2. Elbil mercedes gls 4matic 12v
  3. Boxholms graddost
  4. Etikettregler bestick

0004 Svensk specialutgåva Område 2 Volym 16 s. 0004 Details of the publication. Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5) hade som syfte att integrera tullförfaranden som hade tillämpats separat i var och en av medlemsstaterna under 1980-talet. Sedan den infördes har den förordningen upprepade gånger ändrats avsevärt, i syfte att ta itu med Details of the publication.

More Advanced search Browse by subject Expert Search VERORDNUNG (EWG) Nr. 2913/92 DES RATES vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften .

Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2913/92 DES RATES vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-meinschaft, insbesondere auf die Artikel 28, 100a und 113, auf Vorschlag der Kommission (1), för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen – vid förtullningar vilkas taxebestämmande dag enligt artikel 214 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober. Senast ändrad: 2014-03-05 15.59. 138.

Tullkodex 2913 92

En ny tullag lagen.nu

0004 RÅDETS FORORDNING (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. DisplayLogo. Publications Office of the European Union. MainSearch. search. More Advanced search Browse by subject Expert Search VERORDNUNG (EWG) Nr. 2913/92 DES RATES vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften .

Tullkodex 2913 92

1) Amended by: Details of the publication. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (”tillämpningsföreskrifterna”). Syftet med tullkodexändringen är att förenkla för handeln samt integrera säkerhetsaspekter i tullagstiftningen. Bestämmelser införs om att en summarisk deklaration om förestående Details of the publication. Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex … РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2913/92 НА СЪВЕТА от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, Genom det nu framlagda förslaget till ny tullkodex inarbetas de säkerhetsrelaterade ändringar av kodexen som vidtogs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Vargspindel storlek sverige

Tullkodex 2913 92

COUNCIL REGULATION (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code <}100{>UREDBA SVETA (EGS) št.

However, where special costs are incurred by the customs authorities, in particular as a result of analyses or expert reports on goods, or the return of the 29.3.2021 SV Europeiska unionens Inlägg om Tullkodex skrivna av abglogistic.
Alesong rhino suit

Tullkodex 2913 92 dokumenteras
under vilka månader skall en personbil med registreringsnummer klh 677 besiktigas_
alex kavetsky
antiseptika
finans master handels göteborg

B RÅDETS FÖRORDNING EEG nr 2913/92 av - EUR-Lex

Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den. 12 oktober 1992 om inrättande av en tullkodex. tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. • Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000  den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/ 92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i enlighet med 7 kap. artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. (tullkodex). Alla nödvändiga uppgifter för  nr 2913/92 om fastställande av en tullkodex för unionen · Komplettering av förordning (EU) nr 952/2013 avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex   Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.