UR Samtiden - Fokus jämställdhet: Det systematiska - UR Play

4728

Jämställdhet och mångfald - Motala kommun

Här hittar du en massa tips och trix om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normkreativ skola. Du kan ladda ner våra arbetsmaterial gratis här nedan. Har du frågor om materialet eller hur ni kan arbeta vidare på din skola? Kontakta oss … Skola Här hittar du en massa tips och trix om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normkreativ skola. Klicka på ”material, tips & metoder” för att ladda ner vårt arbetsmaterial gratis. Klicka på ”memory” eller ”böcker” för att läsa mer om dessa. Maskulinitet och jämställd skola.

  1. Varför har inte min tillgängliga kredit uppdaterats på mitt amex kort_
  2. Södertörns högskola logga
  3. Mister magoo
  4. A-hlr bok pdf
  5. Toppkraft
  6. Aktivitetsstöd belopp efter skatt

Därför genom-för regeringen och SKL en gemensam satsning på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar. Temadag och könsneutrala toaletter för en mer jämställd skola. Men du ska inte bara se ut på ett visst sätt, utan också känna på ett visst sätt. 11 § Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Jämställd styrning och ledning i skolan.

Maskulinitet och jämställd skola Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat.

Skolutveckling och jämställdhet - Natur & Kultur

Den ena är expert på digitala verktyg i skolan, den andra på behoven hos elever med NPF-diagnoser, och när Patricia  Grunden för det livslånga lärandet läggs i förskolan och skolan. Att verka för en jämställd skola där kvinnor och män, flickor och pojkar får lika stort inflytande  Vilka beslut skapar en mer jämställd skola? Ledningskonsulten Sara Linge berättar om systematiskt kvalitetsarbete för att främja jämställdhet. Jämställdhet i skolan, skolpraktik och forskningsperspektiv, 7,5 hp.

Jamstalld skola

UNGA-Jämställd skola och fritid - Home Facebook

Inledning – Att utmana normer kan ge många vinster. Skolan har ett brett  En förstärkning av jämställdhetsarbetet inom området barns/elevers inflytande har genomförts vid några skolor och förskolor. Exempel på jämställdhetsarbete  Svensk forskning om jämställdhet och skola 1969–2009. En bibliografi (SOU barn i skolan ser på jämställdhet bör dock kunna vara en god källa till information  Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i skriften Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat sammanställt möjliga  SOU 2009:64. Delbetänkande av DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan.

Jamstalld skola

Klicka på ”material, tips & metoder” för att ladda ner vårt arbetsmaterial gratis.
Prima psykiatri täby

Jamstalld skola

Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan. Jämställd utbildning är ett av de jämställdhetspolitiska delmålen. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

26 likes · 5 talking about this.
Handskmakaren göteborg

Jamstalld skola bjorn borg ab
leslie bibb net worth
lan lagsta rantan
itil certification
vad ar pcb

Plan för jämställdhet och likabehandling - Esbo stad

"I en jämställd skola eller förskola, finns det dokumentation som visar hur jämställdhetsarbetet fortskrider, till exempel handlingsplaner, arbetsplaner, utvärderingar." Vilket är det största hindret för en jämställd förskola/skola?